Система на дилърите

Условия за сътрудничество

Кой (Оператор):

Фирмата I&Q GROUP, spol. s r.o., с регистрационен № 27488268 и с регистриран офис на адрес Troilova 12, Praha, ZIP 108 00, Република Чехия

Какво:

предлага възможност за редовни месечни доходи, които биха могли да превишат сегашната Ви заплата

За кого (Дилър):

всеки, който има шанс или идея

За какво:

реклама на проекта от URL http://bg.online-iq-tests.com/ , или обхванатите в мрежата лица, които рекламират този проект от URL http://bg.online-iq-tests.com//dealer_system.php (дилърска мрежа)

По какъв начин:

напр. чрез въвеждане на URL с персонална идентификация на Дилъра, която му се дава след регистрация, в уебсайта на Дилъра или чрез рекламни мрежи; за инициативите няма никакви ограничения (след регистрация под линка „Спечелете максимума” се предлагат подробни съвети и инструкции).

При тези условия:

 • Може да рекламира всеки;
 • за рекламата отговаря само този, който я прави;
 • комисионните, които са посочени в потребителския интерфейс след регистрацията (на първата страница, под линка „Цялостен преглед”), са за Дилъра и за лицето, чрез което Дилърът се е присъединил към дилърската мрежа за всяко индивидуално плащане, произтичащо от конкретната реклама;
 • Операторът е длъжен да изплаща тези комисионни, в случай на плащане по договора, до една седмица след като Дилърът е щракнал върху бутна (...променлив...) , а в случай на плащане по фактура – до една седмица след като Операторът е получил (по поща) фактурата с личен подпис, вкл. всички изисквания за данъчен документ;
 • изплащането на комисионни може да става на базата на договора за наемане на уеб-пространство (образец) , както и, ако Дилърът предпочита, на базата на фактура, чийто вид е определен от системата (образец) (за целия период се сключва само един договор, докато фактурите трябва да се издават за всяко отделно плащане);
 • минималната сума за заплащане е посочена в потребителския интерфейс след регистрацията (възлиза на около 30 BGN);
 • само Дилърът, на когото са изплатени суми, носи данъчна тежест за своите доходи;

сумите могат да се изплащат по следните начини:

a) Чрез Интернет портфейл (Moneybookers):

 • При този метод на плащане Дилърът плаща определена такса (възлизаща на 2 BGN) ;
 • ако желаете да използвате този метод на заплащане и нямате открита сметка в Moneybookers, можете да се регистрирате чрез следния линк: https://www.moneybookers.com/app/?rid=3386008 (линкът се изобразява на екрана без ID);
 • ориентировъчният срок, в който Дилърът получава сумата, е денят на изпращането й (Операторът в никакъв случай не носи отговорност за ориентировъчния срок).

б) Заплащане до Ваша банкова сметка:

 • При този метод на заплащане Дилърът плаща такса от 13 BGN ;
 • ориентировъчният срок, в който Дилърът получава сумата, е денят на изпращането й (Операторът в никакъв случай не носи отговорност за ориентировъчния срок).
 • лице, което не притежава Интернет сайтове, също може да стане Дилър, ако намери различен начин за рекламиране, като в същото време носи и отговорност за начина на рекламиране;
 • Операторът може да изпраща информация до адреса на електронната поща на Дилъра по всяко време.

Защита на личните данни:

При участие в рекламна дейност могат да се обменят лични данни (име, адрес, телефон, email, регистрационен номер на фирма и т.н.). Тези лични данни се считат за поверителни и се предоставят само на лицата, които са ги обменили. Двете страни се задължават да не предоставят лични данни на никоя трета страна под каквато и да е форма (т.е. печатен, електронен вид и т.н.), с изключение на различни статистически обобщения, които не могат да бъдат свързани с конкретна личност. Операторът освен това си запазва правото да прави анализи на поведението на други ангажирани в рекламната лица и евентуално да ги предава на трети лица, но винаги под формата на статистически данни, които не могат да бъдат свързани с конкретно лице.

Поддръжка:

Адрес за контакт по бизнес въпроси:

Адрес за контакт по технически въпроси: