За тестовете за определяне на IQ

Какво е това интелигентност и как се тества?

Под интелигентност се разбира способността за решаване на нововъзникнали ситуации и трудни ситуации посредством опита , правилното определяне на връзките и способността за приспособяване. Тя се измерва с IQ или коефициент на интелигентност, който представя относителното нивото на интелигентност на човека в сравнение с останалите. При децата той се измерва като съотношение между предполагаемата ментална възраст и възрастта, измервана в години, въз основа на това какви задачи децата на определена възраст са способни да решават. При възрастните IQ се измерва в зависимост от степента на интелигентност на определения индивид в сравнение със средното ниво на населението.

Какво разкрива нивото на вашия IQ за вас?

  • над 140 - Вие сте гениални! Бързо се включете в Менса, имате абсолютните предполагаеми възможности за творческа дейност.
  • 120-140 - Вие сте високо интелигентни! Успешно ще се реализирате.
  • 110-120 - Вашата интелигентност е леко над средното ниво. С постоянен труд можете да бъдете успешни.
  • 90-100 - Представлявате един от голямото мнозинство. Търсете мястото си главно в средните роли.
  • 80-90 - Вашето ниво на интелигентност е леко под средното. Можете да се реализирате главно в професиите, изискващи работа с ръцете си.
  • pod 80 - Нищо особено, по-добре ще е да не опитвате отново. Радвайте се, че сте успяли да завършите основно училище.

А как сте Вие по отношение на това?

Тествайте своята интелигентност и ще видите.