Статистика на ЕС - IQ

Достъпни статистики

Избери категория на статистиките, която те интересува.

Общо статистики на теста за интелигентност

Днес тествано в526x
Брой на вече проверените хора:1278804x

Световни статистики

България
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 103.79
Албания
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 123.67
Португалия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 118.26
Малайзия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 117.00
Китай
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 116.00
Белгия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 115.00
Холандия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 114.40
Тайван
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 114.00
Канада
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 113.83
Тайланд
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 113.00
Сингапур
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 112.13
Кипър
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 111.00
Испания
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 110.68
Чили
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 110.67
Русия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 108.71
Унгария
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 108.49
Франция
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 107.65
Италия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 107.50
Република Чехия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 107.41
Обединено кралство
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 107.01
Швейцария
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 106.65
Турция
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 106.50
Колумбия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 106.50
Словакия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 106.11
САЩ
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 105.96
Финландия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 105.85
Румъния
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 105.49
Черна Гора
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 105.28
Сърбия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.85
Гърция
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.66
Полша
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.53
Хърватия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.49
Естония
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.49
Латвия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.15
Литва
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.10
Швеция
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.00
Австралия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 103.58
Дания
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 103.54
Норвегия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 103.38
Ирландия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 103.19
Боливия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 102.00
Южноафриканска република
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 102.00
Перу
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 102.00
Австрия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 101.83
Словения
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 97.50
Люксембург
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 93.00
Македония
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 89.67
Мексико
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 88.40
Малта
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 76.00