Статистика на ЕС - IQ

Достъпни статистики

Избери категория на статистиките, която те интересува.

Общо статистики на теста за интелигентност

Днес тествано в96x
Брой на вече проверените хора:1272878x

Световни статистики

България
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.13
Албания
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 124.20
Португалия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 119.97
Малайзия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 117.00
Китай
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 116.00
Белгия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 115.00
Тайван
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 114.00
Канада
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 113.83
Тайланд
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 113.00
Сингапур
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 112.13
Холандия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 112.00
Кипър
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 111.00
Чили
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 110.67
Испания
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 110.65
Русия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 108.71
Унгария
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 108.57
Франция
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 107.68
Република Чехия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 107.65
Италия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 107.50
Обединено кралство
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 107.04
Швейцария
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 106.66
Словакия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 106.59
Турция
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 106.50
Колумбия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 106.50
Финландия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 106.20
САЩ
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 105.96
Черна Гора
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 105.58
Румъния
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 105.51
Сърбия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 105.09
Гърция
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.66
Хърватия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.66
Полша
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.53
Естония
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.51
Литва
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.32
Латвия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 104.12
Швеция
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 103.92
Дания
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 103.79
Норвегия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 103.38
Ирландия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 103.29
Австралия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 103.11
Боливия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 102.00
Южноафриканска република
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 102.00
Перу
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 102.00
Австрия
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 101.83
Словения
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 97.50
Люксембург
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 93.00
Македония
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 89.67
Мексико
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 88.40
Малта
 •   
 • Средeн коефициент на интелигентност: 76.00